About Me

My photo
"i'm a bitch, i'm a mother, i'm a child, i'm a lover. i'm a sinner, but not a saint ... I've been where nobody else have dared. I am what no one dreamt of being.

Monday, June 04, 2012

panitikan #001

pag aking sinabi, malalaman
ang itinatago'y maisisiwalat.
iiwas ang mata
ang oras ay maiiba
magbabago ka

pag ako'y nanahimik, mas mainam
lahat ay mananatili
sa kung nasaan,
ikaw, ako, lahat.

No comments: