About Me

My photo
"i'm a bitch, i'm a mother, i'm a child, i'm a lover. i'm a sinner, but not a saint ... I've been where nobody else have dared. I am what no one dreamt of being.

Monday, June 04, 2012

panitikan #002

hindi na manunumbalik
gaano mo man ipilit
hindi man sinadya
ika'y nakapanakit

ang tiwalang inilaa'y
nabura, tinangay
nang agos ng kabalintunaang
ikaw ang may gawa

and hindi maarok ay kung bakit?
bakit may dagok?
bakit parang may luhang
lumulunod sa puso't,
nagnanais kumawala.

dahil nasaktan?
o napaglinlangan?
ang malinaw ay wala na,
wala ng salitang
mamumutawi pa.

sa muling pagliwanag
ay wala nang makikita,
ni mararamdaman,
ni maiisip pa.

panitikan #001

pag aking sinabi, malalaman
ang itinatago'y maisisiwalat.
iiwas ang mata
ang oras ay maiiba
magbabago ka

pag ako'y nanahimik, mas mainam
lahat ay mananatili
sa kung nasaan,
ikaw, ako, lahat.